L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà

El dia 14 de gener de 2005, sis ADF de la comarca vam constituir a Palau-Saverdera l’Associació d’ADF de l’Alt Empordà.  Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la lluita integral contra els incendis forestals.  

L'Associació té entre d'altres els següents objectius: 

+ Oferir assessorament tècnic i administratiu. 

+ Crear una base de dades dels recursos humans i materials de les ADF.   

+ Definir uns protocols d’actuació comuns.   

+ Coordinar jornades de formació.    

+ Posada en funcionament d’una xarxa de transmissions comuna, amb un centre de control els mesos de més risc d’incendi forestal.    

+ Implementar un sistema digital de transmissió de dades per facilitar la coordinació d’efectius. 

 

Es tracta d'una Associació oberta on hi tenen cabuda totes les ADF de la Comarca que ho desitgin.

@ADFAltEmp

#incendis