TOTES JUNTES?

 Després de molts anys potser les convocatòries d'ajuts sortiran juntes i a l'hora, de moment el DMAH n'ha publicat les bases.

 ORDRE MAH/37/2008, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions.

 Fes Click

 

@ADFAltEmp

#incendis